E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

 

Mua sắm tại Ninh Thuận (Mã vùng:84-68)

Nho Ninh Phú
Địa chỉ: 21/9 Thống Nhất, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm
Điện thoại: 383 7536
Vang nho Viết Nghi
Địa chỉ: 88 Hải Thượng Lãn Ông, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm
Điện thoại: 383 4996

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch