E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

 

Mua sắm tại Lâm Đồng (Mã vùng:84-63)

Cửa hàng Đồ thêu Hữu Hạnh
Địa chỉ: 1 Trương Công Định, Tp. Đà Lạt
Điện thoại: 3824 756 Fax: 3832 353
Cửa hàng Đồ thêu XQ Đà Lạt
Địa chỉ: 56-58 Khu Hòa Bình, Tp. Đà Lạt
Điện thoại: 3830 042
Cửa hàng Dalat Hasfarm
Địa chỉ: 450 Nguyễn Tự Lực, Tp. Đà Lạt
Điện thoại: 3824 947
Chợ Đà Lạt
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Đà Lạt

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch