E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

 

Mua sắm tại Gia Lai (Mã vùng:84-59)

Chợ Trà Bá
Địa chỉ: Trà Bá, Tp. Pleiku
Chợ Yên Thế
Địa chỉ: Yên Thế, Tp. Pleiku
Trung tâm thương mại Pleiku
Địa chỉ: Diên Hồng, Tp. Pleiku
Điện thoại: 3824 174

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch