E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

 

Mua sắm tại Quảng Nam (Mã vùng:84-510)

Cửa hàng gốm Điện Nam
Địa chỉ: Xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn
Điện thoại: 3843785
Cửa hàng gốm Bát Tràng
Địa chỉ: 09 Nhị Trưng (cũ), TP. Hội An
Điện thoại: 3916433
Cửa hàng lưu niệm Nghĩa Phú
Địa chỉ: Đông Lâm, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc
Điện thoại: 3846596
Cửa hàng quà lưu niệm Tân An
Địa chỉ: 142 Trần Phú, TP. Hội An
Điện thoại: 3861307
Cửa hàng quà lưu niệm Thắng Lợi
Địa chỉ: 92 Phan Chu Trinh, TP. Tam Kỳ
Điện thoại: 3864610
Cửa hàng quà lưu niệm Trường An
Địa chỉ: 79 Trần Phú, TP. Hội An
Điện thoại: 3863478
Cửa hàng tranh Tre Xanh
Địa chỉ: 11/8 Nhị Trưng (cũ), TP. Hội An
Điện thoại: 3910075
Chợ Khu Đông
Địa chỉ: P. Cẩm Châu, TP. Hội An
Điện thoại: 3863175
Chợ Nam Phước
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 3778574
Co.opMart
Địa chỉ: 07 Phan Chu Trinh, TP. Tam Kỳ
Điện thoại: 3220230

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch