E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
 

 

 

 

Nhà hàng tại Vĩnh Long
(Mã vùng:84-70)

Nhà hàng

Nhà hàng Bảy Hồng
Địa chỉ: Khu Du lịch sinh thái Bảy Hồng, 100 An Bình, Tp. Vĩnh Long
Điện thoại: 3858 612 Fax: 3822 069
Nhà hàng Chí Thanh
Địa chỉ: 64 Lê Thái Tổ, Tx. Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại: 382 3457
Nhà hàng Hội Quán Ngân Vinh
Địa chỉ: 33 Phạm Thái Bường, Tp. Vĩnh Long
Điện thoại: 3853 779
Nhà hàng Lan Quế
Địa chỉ: 2 đường 2 Tháng 9, Vĩnh Long
Điện thoại: 382 3262
Nhà hàng Phương Thủy
Địa chỉ: 1 đường 1/5, Tx. Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại: 382 4786
Nhà hàng Sáu Giáo
Địa chỉ: Ấp Bình Thuận, Xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ
Điện thoại: 3859 910
Nhà hàng Sáu Lừng
Địa chỉ: 13/2 Hưng Đạo Vương, Tx. Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại: 382 3865

 
FOR ADVERTISING
TEL: (04) 3.944.7571
(08) 3.821.6065
   
   
   

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch