E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
 

 

 

 

Nhà hàng tại Hưng Yên
(Mã vùng:84-321)

Nhà hàng

Nhà hàng 3 Lẻ 1
Địa chỉ: Dốc Cầu Chui, chợ Như Quỳnh, huyện Văn Lâm
Điện thoại: 3986 527

Các món Gà, Dê

Đặc sản Việt Nam

Nhà hàng Gà 9 phút
Địa chỉ: Dốc Cầu Chui, chợ Như Quỳnh, huyện Văn Lâm

Các món Gà

Nhà hàng Gà tươi 3 chấm
Địa chỉ: Dốc Cầu Chui, chợ Như Quỳnh, huyện Văn Lâm
Điện thoại: 3986 637

Gà, cá

Nhà hàng Gà tươi 8 phút
Địa chỉ: Dốc Cầu Chui, chợ Như Quỳnh, huyện Văn Lâm
Điện thoại: 0912 594142

Các món Gà

Nhà hàng Như Quỳnh
Địa chỉ: Dốc Cầu Chui, chợ Như Quỳnh, huyện Văn Lâm
Điện thoại: 3651 708

Gà, cua, chim

Nhà hàng Tam Huyền
Địa chỉ: Dốc Cầu Chui, chợ Như Quỳnh, huyện Văn Lâm
Điện thoại: 3987 099

Gà, cá

 
FOR ADVERTISING
TEL: (04) 3.944.7571
(08) 3.821.6065
   
   
   

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch