E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
 

 

 

 

Nhà hàng tại Thái Nguyên
(Mã vùng:84-280)

Nhà hàng

Nhà hàng Hoa Biển
Địa chỉ: 181 Minh Cầu, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại: 385 9565
Nhà hàng Sông Cầu
Địa chỉ: 351 Bắc Kạn, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại: 385 4124

 
FOR ADVERTISING
TEL: (04) 3.944.7571
(08) 3.821.6065
   
   
   

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch