E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
 

 

 

 

Nhà hàng tại Cao Bằng
(Mã vùng:84-26)

Nhà hàng

Nhà hàng Ánh Hương
Địa chỉ: Đường 3/10, Nà Cạn, Tx. Cao Bằng
Điện thoại: 3857 847
Nhà hàng Bắc Lâm
Địa chỉ: Đồng Tâm, Tx. Cao Bằng
Điện thoại: 3852 697
Nhà hàng Chí Sủng
Địa chỉ: 222 Vườn Cấm, Tx. Cao Bằng
Điện thoại: 3852 186
Nhà hàng Dân Tộc Quán
Địa chỉ: Đường 3/10, Nà Cạn, Tx. Cao Bằng
Điện thoại: 3850 878
Nhà hàng Hoa Đào
Địa chỉ: Kim Đồng, Tx. Cao Bằng
Điện thoại: 3852 779
Nhà hàng Huyền Linh
Địa chỉ: Pác Bó, Tx. Cao Bằng
Điện thoại: 3856 802
Nhà hàng khách sạn Bằng Giang
Địa chỉ: Kim Đồng, Tx. Cao Bằng
Điện thoại: 3853 431 Fax: 3855 984
Nhà hàng Oanh Tri
Địa chỉ: Phố Thầu, Tx. Cao Bằng
Điện thoại: 3852 797
Nhà hàng Thành Trung
Địa chỉ: 126 Bế Văn Đàn, Tx. Cao Bằng
Điện thoại: 3853 513 / 3851 068
Nhà hàng Triệu - Hùng
Địa chỉ: Phố Hồng Thái, huyện Quảng Uyên
Điện thoại: 3820 206

 
FOR ADVERTISING
TEL: (04) 3.944.7571
(08) 3.821.6065
   
   
   

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch