E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
 

 

 

 

Nhà hàng tại Bắc Ninh
(Mã vùng:84-241)

Nhà hàng Á

Nhà hàng Phù Đổng
Địa chỉ: 5 Lê Thái Tổ, Tp. Bắc Ninh
Điện thoại: 3896 988

Món ăn Âu, Á

 
FOR ADVERTISING
TEL: (04) 3.944.7571
(08) 3.821.6065
   
   
   

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch