E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
 

 

 

 

Nhà hàng tại Hòa Bình
(Mã vùng:84-218)

Nhà hàng

Nhà hàng Lương Thực
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Tp. Hòa Bình
Điện thoại: 385 2730
Nhà hàng Ngọc Cường
Địa chỉ: 110 Trần Hưng Đạo, Tp. Hòa Bình
Điện thoại: 385 2898

Món ăn Việt Nam

Đặc sản Việt Nam

Nhà hàng Hòa Bình 1
Địa chỉ: 395 An Dương Vương, Tp. Hoà Bình
Điện thoại: 3854 374

Món ăn Việt Nam

Nhà hàng Hòa Bình 2
Địa chỉ: 160 An Dương Vương, Tp. Hoà Bình
Điện thoại: 3852 537/ 3852 001

Món ăn Việt Nam

 
FOR ADVERTISING
TEL: (04) 3.944.7571
(08) 3.821.6065
   
   
   

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch