E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

 Trang chủ | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
Quang cao

Khách sạn tại Quảng Nam
(Mã vùng:84-510)

Khu du lịch Nam Hải 
Địa chỉ: Thôn 1, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn
Điện thoại: 3940 000 Fax: 3940 999
Khu du lịch Palm Garden 
Địa chỉ: Lạc Long Quân, biển Cửa Đại, Tp. Hội An
Điện thoại: 3927 927 Fax: 3927 928
Swiss-BelHotel Golden Sand 
Địa chỉ: Thanh Niên, bãi biển Cửa Đại, Tp. Hội An
Điện thoại: 3927 555 Fax: 3927 560
Hoi An Beach Resort 
Địa chỉ: 01 Cửa Đại, Tp. Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: 3927011 (4 lines) Fax: 3927019
Khách sạn Đông An 
Địa chỉ: Đường Cửa Đại, Tp. Hội An
Điện thoại: 3927 888 Fax: 3927 777
Khách sạn Hội An 
Địa chỉ: 6 Trần Hưng Đạo, Tp. Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: 3861373 Fax: 3861636
Khách sạn Thái Bình Dương 
Địa chỉ: 321 Cửa Đại, Tp. Hội An
Điện thoại: 3923 777 Fax: 3923 455
Khu du lịch Hoi An Trails 
Địa chỉ: 276 Cửa Đại, Tp. Hội An
Điện thoại: 3923 999 Fax: 3923 888
Khu du lịch Life Heritage Resort Hội An  
Địa chỉ: 1 Phạm Hồng Thái, Tp. Hội An
Điện thoại: 3914 555 Fax: 3914 515
Khu du lịch Vĩnh Hưng 
Địa chỉ: Khối 4, An Hội, Tp. Hội An
Điện thoại: 3910 577 Fax: 3910 576
Khu du lịch Ven sông Hội An 
Địa chỉ: 175 Cửa Đại, Tp. Hội An
Điện thoại: 3864 800 Fax: 3864 900
Victoria Hoi An Beach Resort & Spa 
Địa chỉ: Cửa Đại, Tp Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: 3927040 Fax: 3927041
Khách sạn Đông Dương 
Địa chỉ: 87 Cửa Đại, Tp. Hội An
Điện thoại: 3923 601 Fax: 3923 400
Khách sạn An Phú 
Địa chỉ: 288 Nguyễn Duy Hiệu, Tp. Hội An
Điện thoại: 3914 345/ 3914 347 Fax: 3914 054
Khách sạn Hoài Thành 
Địa chỉ: 187 Lý Thường Kiệt, Tp. Hội An
Điện thoại: 3861 171/ 3917 369 Fax: 3861 135
Khách sạn Hoian Lotus 
Địa chỉ: 330 Cửa Đại, Tp. Hội An
Điện thoại: 3923 357/ 3923 770 Fax: 3923 359
Khách sạn Lê Dung 
Địa chỉ: 32 Trần Phú, Tp. Tam Kỳ
Điện thoại: 3813 717 Fax: 3813 797
Khách sạn Phước An River 
Địa chỉ: 242 Cửa Đại, Tp. Hội An
Điện thoại: 3924 111 Fax: 3924 245
Khách sạn Phú Thịnh II 
Địa chỉ: 488 Cửa Đại, Tp. Hội An
Điện thoại: 3923 923 Fax: 3923 259
Khách sạn Thùy Dương 3 
Địa chỉ: 94 Bà Triệu, Tp. Hội An
Điện thoại: 3916 565 Fax: 3916 567

 

Trang: 1/3

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch