E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

 Trang chủ | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
Quang cao

Khách sạn tại Hà Giang
(Mã vùng:84-219)

Khách sạn Hà Dương  
Địa chỉ: Tổ 2, P. Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang
Điện thoại: 3862 555
Khách sạn Hoa Long  
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang
Điện thoại: 3868 989 Fax: 3866 406
Khách sạn Hoàng Anh 
Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang
Điện thoại: 3863 558 Fax: 3863 558
Khách sạn Phương Đông 
Địa chỉ: Tổ 19, Phường Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang
Điện thoại: 3867 979 Fax: 3866 820
Khách sạn Thuỳ Dung  
Địa chỉ: Phường Minh Khai, Tp. Hà Giang
Điện thoại: 3862 259 Fax: 3867 429
Khách sạn Việt Trung  
Địa chỉ: Phường Minh Khai, Tp. Hà Giang
Điện thoại: 3886 403
Khách sạn Công Đoàn 
Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang
Điện thoại: 3867 057
Khách sạn Hương Trà
Địa chỉ: Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 3826 455
Khách sạn Hoàng Ngọc
Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn
Điện thoại: 3856 020 Fax: 3856 020
Khách sạn Ngọc Anh
Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang
Điện thoại: 3866 231
Khách sạn Sao Mai
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang
Điện thoại: 3863 019 Fax: 3863 147
Khách sạn Sao Mai
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang
Điện thoại: 3863 019 Fax: 3863 147
Khách sạn Yên Biên
Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang
Điện thoại: 3868 229

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch