E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

 Trang chủ | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
Quang cao

Khách sạn tại An Giang
(Mã vùng:84-76)

Khu du lịch Victoria Châu Đốc 
Địa chỉ: 32 Lê Lợi, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3865 010 Fax: 3865 020
Khách sạn Đông Xuyên 
Địa chỉ: 9A Lương Văn Cù, Tp. Long Xuyên
Điện thoại: 3942 260 Fax: 3942 268
Khách sạn Châu Phố  
Địa chỉ: 88 Trương Nữ Vương, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3564 139 Fax: 3564 159
Khách sạn Hạ Long 
Địa chỉ: 1 phường Núi Sam, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3571 661 Fax: 3571 662
Khách sạn Bảo Giang 
Địa chỉ: 29 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên
Điện thoại: 3833 179 / 3833 199 Fax: 3833 033
Khách sạn Hòa Bình 2 
Địa chỉ: 8 Lê Hồng Phong, Tp. Long Xuyên
Điện thoại: 3954 955 / 3857 225 Fax: 3954 964
Khách sạn Kim Anh 
Địa chỉ: Số 5, Thi Sách, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên
Điện thoại: 3942 551 - 552 - 553 Fax: 3847 616
Khách sạn Kim Phát 
Địa chỉ: 311/2C Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên
Điện thoại: 3840 333/ 3944 333 Fax: 3944 333
Khách sạn Long Xuyên 
Địa chỉ: 19 Nguyễn Văn Cưng, Tp. Long Xuyên
Điện thoại: 3841 927 / 3841 365 Fax: 3842 483
Khách sạn An Long 
Địa chỉ: 279 - 281 Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên
Điện thoại: 3843 298/ 3843 078 Fax: 3847 845
Khách sạn Gió Sông 
Địa chỉ: 472/24 Quản Cơ Thành, Tp. Long Xuyên
Điện thoại: 3953 049/ 3956 032 Fax: 3956 033
Khách sạn Hàng Châu 2 
Địa chỉ: 10 Nguyễn Văn Thoại, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3868 891 Fax: 3865 140
Khách sạn Lâm Hưng Ký 
Địa chỉ: 138 Trưng Nữ Vương, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3561 564/ 3561 981 Fax: 3561 991
Khách sạn Thắng Lợi 2 
Địa chỉ: 9 Lê Hồng Phong, Tp Long Xuyên
Điện thoại: 3854 490/ 3852 561
Khách sạn Thuận Lợi 
Địa chỉ: 18 Trần Hưng Đạo, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3866 134 Fax: 3865 380
Khách sạn - Nhà hàng Satisfy
Địa chỉ: 1 đường 30/4, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 6260 260 Fax: 6260 909
Khách sạn An Thạnh Hưng
Địa chỉ: Công Binh, phường Núi Sam, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3862 999
Khách sạn Bưu điện Núi Sam
Địa chỉ: P.Núi Sam, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3861 999 Fax: 3861 777
Khách sạn Hoàn Châu
Địa chỉ: 33 Thủ Khoa Huân, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3866 069
Khách sạn Ngọc Phú
Địa chỉ: 17 Đốc Phủ Thu, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3868 666 / 3866 484 Fax: 3868 666

 

Trang: 1/2

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch