E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

 Trang chủ | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
Quang cao

Khách sạn tại Vĩnh Long
(Mã vùng:84-70)

Khách sạn Cửu Long 
Địa chỉ: 1 Đường 1 tháng 5, P.1, Tp. Vĩnh Long
Điện thoại: 3823 656/ 3822 494 Fax: 3823 848
Khách sạn Trường An 
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long
Điện thoại: 3823 161 / 3822 630 Fax: 3815 240
Khách sạn An Bình 
Địa chỉ: 3 Hoàng Thái Hiếu, P.1, Tp. Vĩnh Long
Điện thoại: 3823 190 Fax: 3822 231
Khách sạn Thái Bình
Địa chỉ: 190 Lê Thái Tổ, Tp. Vĩnh Long
Điện thoại: 3831 833 Fax: 3822 213
Nhà khách Thanh Bình
Địa chỉ: 54A Đinh Tiên Hoàng, Tp. Vĩnh Long
Điện thoại: 3821 044
Nhà nghỉ Bình Lư
Địa chỉ: 270 Phạm Hưng. Tp. Vĩnh Long
Điện thoại: 3822 363

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch