E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

 Trang chủ | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
Quang cao

Khách sạn tại Ninh Thuận
(Mã vùng:84-68)

Bau Truc Resort 
Địa chỉ: Bãi biển Ninh Chữ, đường Yên Ninh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Điện thoại: 3874047 Fax: 3874431
Bau Truc Resort 
Địa chỉ: Bãi biển Ninh Chữ, đường Yên Ninh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Điện thoại: 3874047 Fax: 3874431
Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ 
Địa chỉ: Thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
Điện thoại: 3876000 Fax: 3876008
Khu du lịch Long Thuận 
Địa chỉ: Đường 16 Tháng 4, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 2220 200/ 2220 209 Fax: 3920 207/ 3891 092
Khách sạn Hữu Nghị 
Địa chỉ: 398 Thống Nhất, Tp. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 3920 434/ 383 6405 Fax: 3920 431
Khách sạn Ninh Thuận 
Địa chỉ: Đuờng 21 tháng 8, Tp. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 383 6712/ 382 7100 Fax: 3822 142
Khách sạn Phong Lan 
Địa chỉ: 74 Yên Ninh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 3890 160 Fax: 3890 216
Khách sạn Thống Nhất 
Địa chỉ: 343 Thống Nhất, Tp. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 3822 943 Fax: 3827 201
Khách sạn Cà Ná
Địa chỉ: Bãi biển Cà Ná, H. Ninh Phước, Ninh Thuận
Điện thoại: 3861 320/ 3861 616 Fax: 3863 120
Khách sạn Hồ Phong
Địa chỉ: 363 Ngô Gia Tự, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 920333 Fax: 837717
Khách sạn Hải Sơn
Địa chỉ: Bãi biển Cà Ná, H. Ninh Phước, Ninh Thuận
Điện thoại: 3761 322/ 3761 318 Fax: 3761 339

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch