E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

 Trang chủ | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
Quang cao

Khách sạn tại Kon Tum
(Mã vùng:84-60)

Khách sạn Dakbla 1
Địa chỉ: 2 Phan Đình Phùng, Tx. Kon Tum, Kon Tum
Điện thoại: 3863 333/ 3863 334 Fax: 3863 336
Khách sạn Dakbla 2
Địa chỉ: 163 Nguyễn Huệ, Tx. Kon Tum, Kon Tum
Điện thoại: 3863335
Khách sạn Ngọc Linh
Địa chỉ: 12A Phan Đình Phùng, Tx. Kon Tum, Kon Tum
Điện thoại: 3864 560 Fax: 3864 388
Khách sạn Quang Trung
Địa chỉ: 168 Bà Triệu, Tx. Kon Tum, Kon Tum
Điện thoại: 3862 249 Fax: 3862 763

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch