E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

 Trang chủ | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
Quang cao

Khách sạn tại Gia Lai
(Mã vùng:84-59)

Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai - Pleiku 
Địa chỉ: 1 Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: 3718 459/ 3718 450 Fax: 3718 457/ 3718 461
Khách sạn-Nhà hàng Tre Xanh 
Địa chỉ: 18 Lê Lai, Tp. Pleiku
Điện thoại: 3715 787/ 3729 729 Fax: 3715 788
Khách sạn Pleiku 
Địa chỉ: 124 Lê Lợi, Tp. Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: 3824 628 Fax: 3822 151
Khách sạn Hùng Vương 
Địa chỉ: 2 Lê Lợi, Tp. Pleiku
Điện thoại: 3824 270 Fax: 3827 170
Khách sạn Thanh Lịch 
Địa chỉ: 86 Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: 3824 674 Fax: 3828 319
Khách sạn 197
Địa chỉ: 197 Hùng Vương, Tp. Pleiku , Gia Lai
Điện thoại: 3823 659
Khách sạn Ialy
Địa chỉ: 89 Hùng Vương, Tp. Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: 3824 843/ 3824 844 Fax: 3827 619
Khách sạn Tây Đô
Địa chỉ: 130 Lê Lợi, Tp. Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: 3825 532
Khách sạn Thanh Bình
Địa chỉ: 93 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: 3823 561
Khách sạn Thuận Hải
Địa chỉ: 94 - 98 Trần Phú, Tp. Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: 3824 476 Fax: 3717 234
Khách sạn Vĩnh Hội
Địa chỉ: 39 Trần Phú, Tp. Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: 3824 644 Fax: 3871 637
Nhà khách UBND Tỉnh
Địa chỉ: 57 Quang Trung, Tp. Pleiku
Điện thoại: 3822 574/ 3824 655

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch