E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

 Trang chủ | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
Quang cao

Khách sạn tại Bình Định
(Mã vùng:84-56)

Khách sạn Hải Âu (Seagull Hotel) 
Địa chỉ: 489 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 3846 377 Fax: 3846 926
Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn 
Địa chỉ: 24 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 3829 922/ 3828 235 Fax: 3828 128
Khu du lịch Life Weellness Resort Quy Nhơn  
Địa chỉ: Ghềnh Ráng, Bãi Dài, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 3840 132 Fax: 3840 138
Khu nghỉ dưỡng Hoàng Anh Quy Nhơn 
Địa chỉ: 1 Hàn Mạc Tử, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 3747 100 Fax: 3747 111
Khách sạn Hoàng Yến 
Địa chỉ: 5 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 3746 900 Fax: 3746 756
Khách sạn Quy Nhơn 
Địa chỉ: 8 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 3892 401/ 3891 978 Fax: 3891 162
Khách sạn Điện Ảnh 
Địa chỉ: 296 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 3822 876 Fax: 3822 869
Khách sạn Anh Thư 
Địa chỉ: 25 (54) Mai Xuân Thưởng, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 3821 168/ 3812 366 Fax: 3819 163
Khách sạn Bình Dương 
Địa chỉ: 493 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 3846 355 Fax: 3546 667
Khách sạn Hải Hà 
Địa chỉ: 5 Trần Bình Trọng, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 3891 295 Fax: 3892 300
Khách sạn Lê Lợi 
Địa chỉ: 9 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 3822 292/ 3824 198 Fax: 3827 699
Khách sạn Ngân Hàng Công Thương 
Địa chỉ: 259 Lê Hồng Phong, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 3822 779 Fax: 3823 592
Khách sạn Thanh Linh 
Địa chỉ: 148 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 3825 885 Fax: 3825 892
Khách sạn Đông Phương
Địa chỉ: 60 Mai Xuân Thưởng, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 3822 915 Fax: 3821 433
Khách sạn Điện Lực
Địa chỉ: 249 Lê Hồng Phong, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 3822 770
Khách sạn Công Đoàn
Địa chỉ: 686 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 3791 787/ 3792 239 Fax: 3793 077
Khách sạn Hoàng Kim
Địa chỉ: 369 Lê Hồng Phong, Qui Nhơn
Điện thoại: 3828 767 Fax: 3823 826
Khách sạn Nam Phương
Địa chỉ: 72 Trần Nhân Tông, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 546029
Khách sạn Ngân Hàng Nông Nghiệp
Địa chỉ: 202 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 3822 245 Fax: 3891 073
Khách sạn Quý
Địa chỉ: 9 Chu Văn An, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 3829 999 Fax: 3812 188

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch