E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

 Trang chủ | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
Quang cao

Khách sạn tại Hà Tĩnh
(Mã vùng:84-39)

Khách sạn Ngân Hà 
Địa chỉ: 158 Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh
Điện thoại: 3854 913
Khách sạn Sinh Thái 
Địa chỉ: Khối 2, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân
Điện thoại: 3822 208 Fax: 3822 373
Khách sạn Thai 
Địa chỉ: Khối 10, Nguyễn Ái Quốc, P. Bắc Hồng, Tx. Hồng Lĩnh
Điện thoại: 3570 789/ 3570 788 Fax: 3836 716
Khách sạn Thiên Ý 
Địa chỉ: Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên
Điện thoại: 3862 397/ 3862 404 Fax: 3862 397
Khách sạn White Palace 
Địa chỉ: 139 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Điện thoại: 6269 999/ 3899 966 Fax: 3899 977
Khách sạn Bình Minh
Địa chỉ: 9 Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh
Điện thoại: 6258 888 Fax: 3899 977
Khách sạn BMC Hà Tĩnh
Địa chỉ: 6 Phan Đình Phùng, Tp. Hà Tĩnh
Điện thoại: 3899 595 Fax: 3899 292
Khách sạn Hà Thành
Địa chỉ: Bãi biển Xuân Thành, H. Nghi Xuân
Điện thoại: 3827 172
Khách sạn Hương Sen
Địa chỉ: 2 Nguyễn Tất Thành, Tp. Hà Tĩnh
Điện thoại: 3855 589
Khách sạn Hương Thuỷ
Địa chỉ: Đường Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Điện thoại: 3885 412
Khách sạn Hoành Sơn
Địa chỉ: H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 3869 009 Fax: 3857 875
Khách sạn Kiều Hoa
Địa chỉ: Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh
Điện thoại: 3857 025
Khách sạn Lâm Hồng
Địa chỉ: P.Bắc Hồng, Tx. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 3835 357
Khách sạn Lam Kiều
Địa chỉ: Xã Xuân An, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Điện thoại: 3821 463/ 3821 461 Fax: 3821 571
Khách sạn Sông La
Địa chỉ: Biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên
Điện thoại: 3862 666 Fax: 3862 581
Khách sạn Tân Giang
Địa chỉ: 25 Nguyễn Công Trứ, Tp. Hà Tĩnh
Điện thoại: 3855 583
Khách sạn Thành Sen
Địa chỉ: 1 Nguyễn Công Trứ, Tp. Hà Tĩnh
Điện thoại: 3856 002/ 3855 706 Fax: 3855 484
Nhà nghỉ Công Đoàn
Địa chỉ: Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên
Điện thoại: 3862 226
Nhà nghỉ Cau Phu
Địa chỉ: Đường Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh
Điện thoại: 3856 712
Nhà nghỉ Hương Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Phố Châu, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh
Điện thoại: 3875 253

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch