E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

 Trang chủ | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
Quang cao

Khách sạn tại Thái Bình
(Mã vùng:84-36)

Khách sạn Thái Bình
Địa chỉ: 458 Đường Lý Bôn, Tp. Thái Bình, Thái Bình
Điện thoại: 3831 789 Fax: 3835 074
Khách sạn Thanh Bình
Địa chỉ: 142 Lý Bôn, Tp. Thái Bình, Thái Bình
Điện thoại: 3838 450
Nhà khách Công Đoàn Thái Bình
Địa chỉ: Bãi biển Đồng Châu, H. Tiền Hải, Thái Bình
Điện thoại: 3824 120

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch