E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

 Trang chủ | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
Quang cao

Khách sạn tại Bắc Kạn
(Mã vùng:84-281)

Khách sạn Bắc Kạn 
Địa chỉ: Tổ 8B, phường Đức Xuân, Tx. Bắc Kạn
Điện thoại: 3873 796 Fax: 3873 501
Khách sạn Hương Sơn
Địa chỉ: Phường Sông Cầu, Tx. Bắc Kạn
Điện thoại: 3870 375 Fax: 3871 428
Khách sạn Phja Bjooc
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể
Điện thoại: 3876 250/ 3876 123 Fax: 3876 257
Nhà khách Vườn Quốc gia Ba Bể
Địa chỉ: Vườn Quốc gia Ba Bể, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể
Điện thoại: 3894 026 Fax: 3894 026

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch