E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

 Trang chủ | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
Quang cao

Khách sạn tại Cao Bằng
(Mã vùng:84-26)

Khách sạn Ánh Dương 
Địa chỉ: 78 Kim Đồng, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng
Điện thoại: 3858 467 Fax: 3858 467
Khách sạn Hoàng Anh 
Địa chỉ: 131 Kim Đồng, P. Hợp Giang, Tx. Cao Bằng
Điện thoại: 3858 969 Fax: 3852 016
Khách sạn Bằng Giang
Địa chỉ: 1 Kim Đồng, Tx. Cao Bằng
Điện thoại: 3853 431 Fax: 3855 984
Khách sạn Hoàng Long
Địa chỉ: 51 Kim Đồng, Tx. Cao Bằng
Điện thoại: 3852 477
Khách sạn Kỳ Diệu
Địa chỉ: Đường 3-10, P. Sông Bằng, Tx. Cao Bằng
Điện thoại: 3752 368
Khách sạn Phong Lan
Địa chỉ: K83 Kim Đồng, P. Hợp Giang, Tx. Cao Bằng
Điện thoại: 3852 260 Fax: 3852 245

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch