E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

 Trang chủ | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
Quang cao

Khách sạn tại Lạng Sơn
(Mã vùng:8425)

Khách sạn Tân Thanh 
Địa chỉ: Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
Điện thoại: 3888 066/ 3888 116
Khách sạn Đông Kinh 
Địa chỉ: 25 Nguyễn Du, Lạng Sơn
Điện thoại: 3870 166 Fax: 3872 118
Khách sạn Bắc Sơn  
Địa chỉ: 41 Lê Lợi, Lạng Sơn
Điện thoại: 3871 849/ 3871 506 Fax: 3876 678
Khách sạn Kim Sơn  
Địa chỉ: 3 Nguyễn Thị Minh Khai, Lạng Sơn
Điện thoại: 3870 378 Fax: 3872 118
Khách sạn Hoà Bình
Địa chỉ: 127 Trần Đăng Ninh, Tp. Lạng Sơn
Điện thoại: 3870 807
Khách sạn Hoàng Nguyên
Địa chỉ: 84 Trần Đăng Ninh, Lạng Sơn
Điện thoại: 3870 349
Khách sạn Vạn Xuân
Địa chỉ: 147 Trần Đăng Ninh, Tp. Lạng Sơn
Điện thoại: 3710 440 Fax: 3710 436

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch