E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

 Trang chủ | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
Quang cao

Khách sạn tại Bắc Ninh
(Mã vùng:84-241)

Khách sạn Phoenix Bắc Ninh 
Địa chỉ: Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, Tp. Bắc Ninh
Điện thoại: 3871 111/ 3871 222 Fax: 3871 555
Khách sạn Ga Thị Cầu
Địa chỉ: Khu 6, phường Thị Cầu, Tp. Bắc Ninh
Điện thoại: 3825 372
Khách sạn Hoa Tuấn
Địa chỉ: 310B Hòa Đình, Tp. Bắc Ninh
Điện thoại: 3828 266
Khách sạn Thanh Thanh
Địa chỉ: 39-41 dốc Suối Hoa, phường Thị Cầu, Tp. Bắc Ninh
Điện thoại: 3821 165

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch