E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

 Trang chủ | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
Quang cao

Khách sạn tại Lai Châu
(Mã vùng:84-231)

Khách sạn Lan Anh 2
Địa chỉ: Pa So Phong Thổ, Lai Châu
Điện thoại: 3896 337 Fax: 3852 298
Khách sạn Phương Thanh
Địa chỉ: Phố Phong Châu, Tx. Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại: 3875 235 Fax: 3875 158
Khách sạn Tây Bắc
Địa chỉ: Phố Phong Châu, Tx. Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại: 3875 879
Khách sạn Tam Đường
Địa chỉ: Phố Phong Châu, Tx. Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại: 3875 288
Nhà nghỉ Huyền Trang
Địa chỉ: Phố Phong Châu, Tx. Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại: 3875 829 Fax: 3878 195

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch