E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

 Trang chủ | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
Quang cao

Khách sạn tại Vĩnh Phúc
(Mã vùng:84-211)

Khách sạn Sông Hồng 
Địa chỉ: 189 Lam Sơn, Tp. Vĩnh Yên
Điện thoại: 625 9999/ 3777 777 Fax: 625 8888
Khách sạn Anh Đào
Địa chỉ: Khu 1, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 3824 309 Fax: 3824 309
Khách sạn Cây Thông
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo
Điện thoại: 3824 271
Khách sạn Hương Rừng
Địa chỉ: Khu 1 Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 824333/ 824190 Fax: 824193
Khách sạn Hương Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo
Điện thoại: 3824 258
Khách sạn Hưng Hải
Địa chỉ: Khu A, Hồ Đại Lải, Tx. Phúc Yên
Điện thoại: 3856 012 Fax: 385 6014
Khách sạn Hoa Hồng
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo
Điện thoại: 3824 263
Khách sạn Mê Linh
Địa chỉ: Hồ Đại Lải, Tx. Phúc Yên
Điện thoại: 3856 021
Khách sạn Mela
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo
Điện thoại: 3824 321/ 3824 352 Fax: 3824 352
Khách sạn Thế Giới Xanh
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo
Điện thoại: 3824 276
Khách sạn Vĩnh Yên
Địa chỉ: 69 Lý Bôn, phường Đống Đa, Tp. Vĩnh Yên
Điện thoại: 3861 132 Fax: 3862 008
Nhà khách Trung Ương
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo
Điện thoại: 3824 266/ 3824 310

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch