E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

 Trang chủ | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
Quang cao

Khách sạn tại Phú Thọ
(Mã vùng:84-210)

Khách sạn Bãi Bằng 
Địa chỉ: Bãi Bằng, Phong Châu, Phú Thọ
Điện thoại: 3829 351 Fax: 3829 666
Khách sạn Hà Nội 
Địa chỉ: 2191 Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 3849 950 Fax: 3849 951
Khách sạn Hồng Ngọc 
Địa chỉ: 1482 Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 3844 513 Fax: 3844 512
Khách sạn Hoàng Long 
Địa chỉ: 2454 Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 3952 410 Fax: 3952 413
Khách sạn Sông Hương 
Địa chỉ: 2375 Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 3848 986
Khách sạn BaPaCo
Địa chỉ: Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ
Điện thoại: 3829 023 Fax: 3829 951
Khách sạn Hồng Ngọc 2
Địa chỉ: 938 Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 3862 023 Fax: 3862 027
Khách sạn Khánh Linh
Địa chỉ: 2094 Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 3846 872 Fax: 3844 512
Khách sạn Phương Nam
Địa chỉ: 1948 Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 3845 125 Fax: 3849 997
Khách sạn Sông Lô
Địa chỉ: Đường Trần Phú, Tp. Việt Trì
Điện thoại: 3846 318 Fax: 3846 245

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch