E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Kiên Giang (Mã vùng: 84-77)

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang
Địa chỉ: 53 Duy Tân, Tp. Rạch Giá
Điện thoại: 3870 225 Fax: 3868 148
Website: www.bidv.com.vn
Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang
Địa chỉ: 63 Lê Lợi, Tp. Rạch Giá
Điện thoại: 3866 004 Fax: 3862 650
Website: www.icb.com.vn
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang
Địa chỉ: 2 Mạc Cửu, Tp. Rạch Giá
Điện thoại: 3863 427/ 3862 684/ 3862 749
Fax: 3866 234
Website: www.vietcombank.com.vn

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch