E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Trà Vinh (Mã vùng: 84-74)

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam
Địa chỉ: 24-26 Phạm Thái Bường, Tx. Trà Vinh
Điện thoại: 3856 627
Ngân hàng Công thương Việt Nam
Địa chỉ: 15A Điện Biên Phủ, Tx. Trà Vinh
Điện thoại: 3863 827
Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam
Địa chỉ: 138 Trần Quốc Tuấn, Tx. Trà Vinh
Điện thoại: 3858 499 Fax: 3858 867
E-mail: nhnotv@yahoo.com.vn

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch