E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Hậu Giang (Mã vùng: 84-711)

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam
Địa chỉ: 30 đường 1/5, Tx. Vị Thanh
Điện thoại: 3878 673
Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam
Địa chỉ: 55 đường 30/4, Tx. Vị Thanh
Điện thoại: 3870 099

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch