E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Vĩnh Long (Mã vùng: 84-70)

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam
Địa chỉ: 50 Nguyễn Huệ, Tx. Vĩnh Long
Điện thoại: 3820 541
Ngân hàng Công thương Việt Nam
Địa chỉ: 143B Lê Thái Tổ, Tx. Vĩnh Long
Điện thoại: 3824 180
Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam
Địa chỉ: 28 Hưng Đạo Vương, Tx. Vĩnh Long
Điện thoại: 3822 193 Fax: 3823 593
E-mail: vlongvba@yahoo.com

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch