E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Bà Rịa - Vũng Tàu (Mã vùng: 84-64)

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ: 1306 Bạch Đằng, Tx. Bà Rịa
Điện thoại: 3825 315
E-mail: bidv@hn.vnn.vn;
Website: www.bidv.com.vn
Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ: 10 Trưng Trắc, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 3852 570
E-mail: ebc@icb.com.vn
Website: www.icb.com.vn
Ngân hàng KEPPEL SINGAPORE
Địa chỉ: 9 Hoàng Diệu, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 3857 438/ 3857 439 Fax: 3857 440
Ngân hàng NN & PTNT - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ: 55 P. Phước Trung, Tx. Bà Rịa
Điện thoại: 3825 336
E-mail: webmaster@vbard.com;
Website: www.vbard.com;
Ngân hàng thương mại cổ phần Vũng Tàu
Địa chỉ: 59 Trần Hưng Đạo, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 3852 541/ 3856 082/ 3856 018
Fax: 3852 674/ 3856 219

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch