E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Lâm Đồng (Mã vùng: 84-63)

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: 30 Trần Phú, Tp. Đà Lạt
Điện thoại: 3821 171/ 3822 798 Fax: 3821 152
Website: www.bidv.com.vn
Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng
Địa chỉ: 46 - 48 khu Hòa Bình, Tp. Đà Lạt
Điện thoại: 3823 856/ 3822 496 Fax: 3822 782
Website: www.icb.com.vn
Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng
Địa chỉ: 21B Trần Phú, Tp. Đà Lạt
Điện thoại: 3822 689/ 3828 346 Fax: 3821 059
Website: www.vbard.com

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch