E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Gia Lai (Mã vùng: 84-59)

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai
Địa chỉ: 16A Phạm Văn Đồng, Tp. Pleiku
Điện thoại: 3823 635 Fax: 3823 686
Website: www.bidv.com.vn
Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai
Địa chỉ: 25 Tăng Bạt Hổ, Tp. Pleiku
Điện thoại: 3823 877 Fax: 3826 415

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch