E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Khánh Hoà (Mã vùng: 84-58)

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hoà
Địa chỉ: 45 - 47 Thống Nhất, Tp. Nha Trang
Điện thoại: 3823 495/ 3822 031 Fax: 3825 182
Website: www.bidv.com.vn
Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hoà
Địa chỉ: 12-14 Thống Nhất, Tp. Nha Trang
Điện thoại: 3822 981/ 3822 802 Fax: 3821 920
Website: www.icb.com.vn
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nha trang
Địa chỉ: 17 Quang Trung, Tp. Nha Trang
Điện thoại: 3821 054/ 3822 720 Fax: 3823 806
Website: www.vietcombank.com.vn
Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hoà
Địa chỉ: 2 Hùng Vương, Tp. Nha Trang
Điện thoại: 3811 385 Fax: 3821 094
Website: www.vbard.com

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch