E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Đà Nẵng (Mã vùng: 84-511)

Ngân hàng Công thương Việt Nam
Địa chỉ: 24 Trần Quốc Toản, Q. Hải Châu
Điện thoại: 3822 321 Fax: 3825 528
E-mail: ebc@icb.com.vn
Website: www.icb.com.vn
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ: 1B Yên Bái, Q. Hải Châu
Điện thoại: 3821 024/ 3821 311 Fax: 3823 673
E-mail: nhnn@sbv.gov.vn
Website: www.sbv.gov.vn
Ngân hàng VID Public
Địa chỉ: 2 Trần Phú, Q. Hải Châu
Điện thoại: 3826 801/ 3826 888 Fax: 3826 800
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Địa chỉ: 90 Nguyễn Chí Thanh, Q. Hải Châu
Điện thoại: 3822 110/ 3823 503 Fax: 3826 062
E-mail: bidv@hn.vnn.vn
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Địa chỉ: 140 Lê Lợi, Q. Hải Châu
Điện thoại: 3823 784 Fax: 3826 062

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch