E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Thanh Hoá (Mã vùng: 84-37)

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam
Địa chỉ: 7 Phan Chu Trinh, Tp. Thanh Hóa
Điện thoại: 3852 680
Ngân hàng Công thương Việt Nam
Địa chỉ: 17 Phan Chu Trinh, Tp. Thanh Hóa
Điện thoại: 3852 318
Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam
Địa chỉ: 37 Hồ Xuân Hương, Tx. Sầm Sơn
Điện thoại: 3821 166 Fax: 3821 513

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch