E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Quảng Ninh (Mã vùng: 84-33)

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương
Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy, Tp. Hạ Long
Điện thoại: 3844 749 Fax: 3844 746
E-mail: Webmaster@vietcombank.com.vn
Website: www.vietcombank.com.vn
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Quảng Ninh
Địa chỉ: P. Bạch Đằng, Hòn Gai, Tp. Hạ Long
Điện thoại: 3823 680/ 3627 135
E-mail: bidv@hn.vnn.vn;
Website: www.bidv.com.vn
Ngân hàng Công thương Bãi Cháy
Địa chỉ: P. Bãi Cháy, Tp. Hạ Long
Điện thoại: 3846 940
E-mail: ebc@icb.com.vn
Website: www.icb.com.vn
Ngân hàng Công thương tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: 120 Lê Thánh Tông, Tp. Hạ Long
Điện thoại: 3825 713
E-mail: ebc@icb.com.vn
Website: www.icb.com.vn
Ngân hàng Hàng hải Quảng Ninh
Địa chỉ: 168 Lê Thánh Tông, Tp. Hạ Long
Điện thoại: 3826 174 Fax: 3826 176
E-mail: Webmaster@msb.com.vn
Website: www.msb.com.vn
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: P. Cao Thắng, Hòn Gai, Tp. Hạ Long
Điện thoại: 3825 511/ 3825 310 Fax: 3825 504
E-mail: webmaster@vbard.com;
Website: www.vbard.com;
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: 172 Lê Thánh Tông, Tp. Hạ Long
Điện thoại: 3629 110 Fax: 3827 609
E-mail: nhnn@sbv.gov.vn
Website: www.sbv.gov.vn

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch