E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Hải Dương (Mã vùng: 84-320)

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương
Địa chỉ: 115 Trần Hưng Đạo, Tp. Hải Dương
Điện thoại: 3853 429/ 3853 897 Fax: 3857 016
Website: www.bidv.com.vn
Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương
Địa chỉ: 60 Hồng Quang, Tp. Hải Dương
Điện thoại: 3853 256/ 3858 980/ 3852 673
Fax: 3857 234
Website: www.icb.com.vn
Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương
Địa chỉ: 4 Lê Thanh Nghị, Tp. Hải Dương
Điện thoại: 3890 573 Fax: 3852 136
Website: www.vbard.com
Ngân hàng TMCP nông thôn Hải Dương
Địa chỉ: 1 Hoàng Hoa Thám, Tp. Hải Dương
Điện thoại: 3853 146 Fax: 3859 735

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch