E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Bắc Kạn (Mã vùng: 84-281)

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - Chi nhánh Bắc Cạn
Địa chỉ: Tx. Bắc Kạn
Điện thoại: 3870 623
E-mail: bidv@hn.vnn.vn;
Website: www.bidv.com.vn
Ngân hàng NN và PTNT - Chi nhánh Bắc Kạn
Địa chỉ: Tx. Bắc Kạn
Điện thoại: 3870 291
E-mail: webmaster@vbard.com;
Website: www.vbard.com;

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch