E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Thái Nguyên (Mã vùng: 84-280)

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam
Địa chỉ: Đường Lương Ngọc Quyến, Tp. Thái Nguyên
Điện thoại: 3855 247
Ngân hàng Công thương Việt Nam
Địa chỉ: 62 Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên
Điện thoại: 3852 258
Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam
Địa chỉ: 279 Thống Nhất, Tp. Thái Nguyên
Điện thoại: 3852 760 Fax: 3855 353

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch