E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Cao Bằng (Mã vùng: 84-26)

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng
Địa chỉ: Xuân Trường, Tx. Cao Bằng
Điện thoại: 3852 974 Fax: 3853 688
E-mail: bidv@hn.vnn.vn
Website: www.bidv.com.vn
Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng
Địa chỉ: Hoàn Đình Giong, Tx. Cao Bằng
Điện thoại: 3852 576
E-mail: webmaster@vbard.com
Website: www.vbard.com

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch