E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Bắc Ninh (Mã vùng: 84-241)

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh
Địa chỉ: 1 Nguyễn Đăng Đạo, Tp. Bắc Ninh
Điện thoại: 3821 235
E-mail: bidv@hn.vnn.vn
Website: www.bidv.com.vn
Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh
Địa chỉ: 92 Ngô Gia Tự, Tp. Bắc Ninh
Điện thoại: 3824 658
E-mail: ebc@icb.com.vn
Website: www.icb.com.vn
Ngân hàng NN và PTNT - Chi nhánh Bắc Ninh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Đăng Đạo, Tp. Bắc Ninh
Điện thoại: 3822 515
E-mail: webmaster@vbard.com
Website: www.vbard.com

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch