E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Phú Thọ (Mã vùng: 84-210)

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam
Địa chỉ: 1167 Hùng Vương, Tp.Việt Trì
Điện thoại: 3846 582
Ngân hàng Công thương Việt Nam
Địa chỉ: 1514 Hùng Vương, Tp. Việt Trì
Điện thoại: 3846 316
Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam
Địa chỉ: 1674 Hùng Vương, Tp. Việt Trì
Điện thoại: 3846 850

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch