E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Lào Cai (Mã vùng: 84-20)

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai
Địa chỉ: Duyên Hải, Tp. Lào Cai
Điện thoại: 3820 009/ 3820 016 Fax: 3820 610
Website: www.bidv.com.vn
Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai
Địa chỉ: Duyên Hà, Duyên Hải, Tp. Lào Cai
Điện thoại: 3820 078 Fax: 3820 020
Website: www.vbard.com

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch