E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

Trang chính | English | Français | 日本語 | 中文

 

 

 

Ngân hàng tại Hà Giang (Mã vùng: 84-219)

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang
Địa chỉ: 19, P. Nguyễn Trãi, Tx.Hà Giang
Điện thoại: 3867 201/ 3866 705 Fax: 3867 022
Website: www.bidv.com.vn
Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang
Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Tx. Hà Giang
Điện thoại: 3866 326 Fax: 3866 336
Website: www.vbard.com

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin Du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch